webshop table_product_list
Ved bestilling av plantevernmidler vil vi be om å få tilsendt kopi av autorisasjonsbevis
før vi kan sende bestilte varer. 
Pris på plantevernmidler og gjødsel varierer gjennom sesongen, og dagspris ved levering
er gjeldende pris. Prisene i nettbutikken er inkludert miljøavgift.

Filter